zondag 8 november 2015

De oplossing van het verkeersdrama zit in een doosje

Deze bijdrage verscheen op 9 november ook in De Standaard (p40, PDF onderaan). Volgende artikels gaan er dieper op in.
De berichtgeving over zware verkeersdelinquentie zadelt de burger vaak met een verlammend gevoel van machteloosheid op. Dat is onterecht. Als we willen, kunnen we in enkele jaren tijd een quantumsprong maken op het gebied van verkeersveiligheid. Hoe? Verplicht tegen 1 januari 2019 in elk Belgisch voertuig een aan een 'verkeerscloud' verbonden tracking-doosje met elektronische identiteitskaartlezer. Koppel dit aan een slimme kilometerheffing, een rijbewijs met punten en een gedigitaliseerde justitie, drie werven die al in de steigers staan. Ziedaar de ingrediënten van een 'verkeersleefbaarheidsrevolutie'.


BMW GT5: "sportieve elegantie" en een top van 215km/u. Elke meermaals veroordeelde delinquent kan naar de dealer stappen, deze 'CE-gekeurde' wagen kopen en andere mensen van de weg maaien zonder dat de 'onvergelijkbare dynamische kwaliteiten' twv € 62 500 hem ook maar een strobreed in de weg leggen.

Internet of cars: het einde van het Wilde Westen in het verkeer
Sensibilisatie van de chauffeurs en zelfregulering bij de autoconstructeurs zijn lapmiddelen die hun ineffectiviteit voldoende bewezen hebben. Met een 'internet of cars' ten dienste van de democratische rechtsstaat worden je grondrechten niet langer ondermijnd van zodra je de voordeur achter je dicht trekt. Plots wordt veel mogelijk: alle chauffeurs die 100% op voorbeeldig rijgedrag focussen, effectieve zones 30 en 50, echt plaatselijk verkeer, autoluwe fietsroutes in plaats van sluipwegen, snelheidsverlaging bij kruispunten, … .

It always seems impossible, until it's done
Deze verkeersdroom is verrassend dichtbij. Na een openbare aanbesteding in 2013, moeten zo'n 800 000 vrachtwagens voor april 2016 uitgerust worden met een On Board Unit voor de slimme kilometerheffing, een puik staaltje van intergewestelijke samenwerking in Viapass. De Vlaamse startup 'RookieDongle' bracht onlangs een vrijwillig tracking-doosje op de markt voor € 150. Vooruitziende bedrijven rusten hun bedrijfswagens nu al uit met tracking-software, met spectaculaire resultaten.
Ook alle praktische, fraude en privacy bezwaren zijn perfect weerlegbaar, dankzij bewezen technologie als encryptie, anonimisering, datamining, een aanvullend ANPR-netwerk, … .

Unieke maatschappelijke opbrengst
Deze oplossing biedt een zeldzaam hoge positieve maatschappelijke baten-kosten ratio van meer dan 10, naar analogie met ISA, dat echter veel minder snel te implementeren is. De voordelen zijn eigenlijk onbecijferbaar groot: vrijgekomen middelen in de gezondheidszorg, bij politie, justitie, minder uitgaven voor infrastructuurwerken, flitscamera's, minder files, uitgespaard menselijk leed, hogere leefkwaliteit,… .

Niet wachten op Europa
In afwachting van de zelfrijdende wagen en een Europese voertuigreglementering die naam waardig, moet België voor één keer het voortouw nemen. Dit zou meteen veruit de grootste verwezenlijking van deze legislatuur zijn over alle beleidsdomeinen heen. Waarop wachten we?

Geen opmerkingen: